header_455header_423header_456header_46016header_419header_473header_421header_457header_482header_463header_449header_445header_486header_472header_46018header_418header_46022header_469header_446header_459header_461header_485header_458header_46015header_454header_481header_452header_440header_460header_444header_422header_439header_217header_448header_46014header_470header_437header_441header_417header_438header_218header_420header_216header_465header_442header_443header_46024header_436header_46021header_487header_468header_447header_450header_453header_474header_467header_46025header_451
header_418header_448header_451header_454header_474header_421header_439header_46022header_485header_457header_453header_463header_445header_458header_452header_46015header_46018header_473header_465header_422header_481header_470header_442header_456header_46025header_469header_218header_472header_417header_444header_460header_46024header_423header_46021header_419header_449header_46014header_46016header_482header_468header_486header_437header_446header_455header_443header_441header_216header_440header_447header_438header_459header_436header_487header_467header_461header_217header_450header_420
header_441header_487header_417header_442header_46024header_456header_446header_460header_455header_463header_449header_421header_454header_46022header_467header_443header_438header_217header_469header_437header_481header_461header_439header_423header_422header_418header_473header_46014header_459header_452header_420header_474header_46016header_445header_486header_46021header_46018header_436header_458header_465header_419header_216header_482header_46025header_468header_451header_444header_472header_447header_450header_470header_453header_448header_218header_46015header_485header_457header_440

privacystatement

Privacy Statement
Dit is de website van: Van Munster Media 
Ons vestigingsadres is: Kerkenbos 1224 A, 6546 BE Nijmegen

Ons postadres is: Postbus 6684, 6503 GD Nijmegen
Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is:  09107533

Ons B.T.W.-nummer is8090.65.885.B.01

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen uw domeinnaam en niet uw e-mailadres.

De informatie wordt alleen intern gebruikt en niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert, dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte website en bevat een aantal gegevens over dit bezoek).

Sommige gegevens (n.a.w.) hebben wij nodig om u van dienst te kunnen zijn zoals het toesturen van uw eventuele bestelling. Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server.

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

De Van Munster Media Groep, uitgever van deze website, vindt het belangrijk om de privacy van de websitebezoekers te waarborgen. Wanneer u gebruik maakt van de webformulieren van de Van Munster Media Groep is het noodzakelijk dat u een aantal persoonlijke gegevens opgeeft. De Van Munster Media Groep zal zorgvuldig met deze gegevens omgaan. Dit betekent dat de gegevens niet aan derden worden verstrekt. 

Andere gegevens die door het bezoekgedrag aan de site te meten zijn, worden uitsluitend anoniem verwerkt en gebruikt om de inrichting van de website te optimaliseren.

Voor vragen en/of opmerking kunt u te allen tijde mailen naar info@vanmunstermedia.nl.


Uw mail zal met alle zorgvuldigheid behandeld worden.
 
Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid ?
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.
  • Per telefoon: 024 3738505
  • Per brief: zie het postadres bovenaan.
Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.